قالب های تونل فرم

قالب تونلی فرم

تولید قالب تونلی فرم

قالب تونلی فرم، سیستم قالب های تونلی در پروژه های بتنی بسیار کارآمد بوده و در این سیستم دیوار ها و سقف ها در یک مرحله اجرا می شود و در نتیجه سازه ای یکپارچه و منظم ایجاد می شود که دارای مزایای زیر می باشد:
1-کاهش زمان ساخت پروژه به طور چشم گیر، کاهش هزینه ها، صرفه جویی در منابع انسانی و نیروی کار،  درگیر نشدن سرمایه به مدت طولانی به لحاظ کوتاه شدن زمان ساخت ،
2- افزایش کیفیت سازه و حذف عملیات نازک کاری و معماری داخلی و ایجاد ابعاد داخلی دقیق و منظم و کیفییت و دقت بالا از مزایای این سیستم قالب بندی می باشد.
3-قالب تونلی فرم به دلیل بتن ریزی یک پارچه ی دیوار و سقف در مقابل زلزله و آتش سوزی بسیار مقاوم می باشد.

قالب تونلی فرم

قالب تونلی فرم

توضیحات ... تماس با قالب گستر سپنتا آدرس شرکت ما ربـــــــاط کـــــریم میدان امام خمینی، جنب بازار آهن تلفن تماس ...

قالب تونلی فرم

قالب تونلی فرم

توضیحات ... تماس با قالب گستر سپنتا آدرس شرکت ما ربـــــــاط کـــــریم میدان امام خمینی، جنب بازار آهن تلفن تماس ...

قالب تونلی فرم

قالب تونلی فرم

توضیحات ... تماس با قالب گستر سپنتا آدرس شرکت ما ربـــــــاط کـــــریم میدان امام خمینی، جنب بازار آهن تلفن تماس ...

قالب تونلی فرم

قالب تونلی فرم

توضیحات ... تماس با قالب گستر سپنتا آدرس شرکت ما ربـــــــاط کـــــریم میدان امام خمینی، جنب بازار آهن تلفن تماس ...

قالب تونلی فرم

قالب تونلی فرم

توضیحات ... تماس با قالب گستر سپنتا آدرس شرکت ما ربـــــــاط کـــــریم میدان امام خمینی، جنب بازار آهن تلفن تماس ...

قالب تونل فرم

قالب تونل فرم

توضیحات ... تماس با قالب گستر سپنتا آدرس شرکت ما ربـــــــاط کـــــریم میدان امام خمینی، جنب بازار آهن تلفن تماس ...

پانل ديوار تونل فرم

پانل ديوار تونل فرم

توضیحات ... تماس با قالب گستر سپنتا آدرس شرکت ما ربـــــــاط کـــــریم میدان امام خمینی، جنب بازار آهن تلفن تماس ...

قالب تونل فرم

قالب تونل فرم

توضیحات ... تماس با قالب گستر سپنتا آدرس شرکت ما ربـــــــاط کـــــریم میدان امام خمینی، جنب بازار آهن تلفن تماس ...

قالب لاینینگ تونل

قالب لاینینگ تونل

توضیحات ... تماس با قالب گستر سپنتا آدرس شرکت ما ربـــــــاط کـــــریم میدان امام خمینی، جنب بازار آهن تلفن تماس ...

قالب تونل فرم

قالب تونل فرم ، قالب تونل به عنوان سیستم کارامد در ساخت وساز پروژه های بتنی مطرح است قالب تونل فرم در لاین سیستم دیوار ها وسقف ها در یک مرحله اجرا می شود ودر نتیجه سازه ای یکپارچه و منظم از نظر ساختار ایجاد می شود.

از مزایای استفاده ازقالب تونلی فرم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کاهش زمان ساخت پروژه به طور بسیار چشمگیر.

  • کاهش هزینه ها به لحاظ کوتاه شدن دوره ساخت.

  • صرفه جویی در منابع انسانی و نیروی کار به لحاظ کاهش زمان ساخت.

  • درگیر نشدن سرمایه به مدت طولانی برای انجام پروژه به لحاظ سرعت کار.

  •  

قالب تونل

قالب تونل جهت لاینینگ مجراها ، کالورتها ، تونلهای انحرافی وشفتها از قالب های تونلی استفاده می گردد.قالب تونل به لحاظ باز وبسته شدن به دوگروه تقسیم می شوند:

  1. قالب های هیدرولیکی
  2. قالب های مکانیکی

در قالب های هیدرولیکی قالب تونل فرم باز و بسته شدن سگمنتهای قالب با استفاده از جکهای هیدرولیکی و در قالبهای مکانیکی با استفاده از جکهای دستی یا روغنی انجام می پذیرد.معمولا در مقاطع بزرگ از سیستم هیدرولیک استفاده می گردد و قالب تونلی فرم این امر به دلیل سنگین بودن سگمنتها می باشد و استفاده از هیدرولیک در قالب های کوچک به لحاظ فنی دشوار بوده ودر قسمتهای داخلی قالب تونل ایجاد محدودیت خواهد کرد.

لاینینگ یک مجرا معمولا بصورت دو مرحله ای می باشد. ابتدا لاینینگ کف با استفاده از قالب یا شابلون کف و سپس لاینینگ سقف و دیوار انجام می پذیرد.

برای آشنایی بیشتر با قالب بتن پیشنهاد میشود حتما مقاله قالب فلزی بتن را بخوانید.

قالب سازه های بتنی

قالب تونل فرم مقطع تونل ها برای مصارف آبرسانی به صورت دایره بانعل اسبی است. تونل های جاده نیز مقاطعی با کف و دیواره قائم و طاق قوسی یا بیضی دارند. صرف نظر از هندسه مقطع تونل، مراحل اجرای روکش بتنی تونل به شرح زیر می باشد:

(الف) اجرای جدول : قالب تونلی فرم، جدول شابلونی برای ترازبندی،قالب تونل فرم امتداد یابی، و نصب تجهیزات قالب بندی کف می باشد.

(ب) اجرای بتن کف : تجهیزات لازم برای اجرای بتن کف، روی بتن جدول نصب می گردد.

(پ) اجرای بتن دیوار : تجهیزات لازم برای اجرای بتن دیوار شامل ریل و قالب، روی بتن کف مستقر می گردد.

(ت) اجرای بتن طاق : در روش های نوین، گاهی مواقع اجرای جدول حذف می شود و علاوه بر آن،قالب تونل فرم قالب دیوار و طاق نیز غالبا يکپارچه بوده و بتن آنها با هم اجرا می شود، لیكن به ندرت تمایل به اجرای یکپارچه بتن کف با بتن دیوار و با طاق میباشد

بتن ریزی جدول در دو سمت تونل،قالب تونل فرم به منظور ایجاد بستری جهت نصب قالب های کف و یا نصب ریل روی آن جهت حرکت قالب کف متحرک می باشد.قالب تونل با توجه به اینکه بتن جدول توسط بتن کف پوشانده می شود، سطح تمام شده آن حایز اهمیت نمی باشد، لیکن تراز بودن رو به آن برای نصب تجهیزات قالب کف ضروری است. قالب تونلی فرم، همچنین ممکن است نیاز به نصب پیچ ها با میله مهارهابی در روی آن باشد.قالب تونل فرم برای اجرای جدول نیاز به سیستم خاصی برای قالب بندی نیست و تمهیدات در حد قالب های فونداسیون با ارتفاع کم برای اجرای قالب جدول کافی می باشد در شکل ۱۲ – ۳، دو روش برای این کار نشان داده شده است.

درجه نامعینی قالب تونلی

سطح تمام شده قالب کف و همچنین هندسه آن حایز اهمیت است،قالب تونل فرم زیر بتن کف بعدا به عنوان جزیی از روکش تونل عمل می نماید. نوع قالب می تواند سیستم ثابت و با سیستم متحرک مستقر بر ریل باشد. همچنین رویه بتن می تواند به صورت رویه تخته ماله ای و یا روبه مجاور قالب باشد چون شیب منفی کف تونل کم می باشد، استفاده از سطح آزاد برای بتن ریزی در اغلب موارد امکانپذیر است، و در این صورت سطح بتن به صورت مالهای پرداخت می گردد. در صورتی که نطر تونل کم باشد،قالب تونل شیب سطح بتن زیاد شده و قالب بندی کف ضرورت پیدا می کند.قالب تونل فرم سطح بتن قالب بندی شده سخت تر از سطح ماله کشی عمل می نماید.

قالب بدنه و طاق غالبا به صورت توأم ساخته می شوند. اجزای قالب بدنه و طاق به شرح زیر است:

 1- داربست با شاسی حمال اصلی نیروهای وارد بر قالب می باشد که قالبهای بدنه و طاق بر روی آن سوار می باشند و شاسی به نوبه خود روی چرخ های ریلی سوار می باشد که ریل ها روی بتن کف نصب گردیده اند. قالب تونلی فرم،  ارتفاع پایه های داربست قابل تنظیم بوده و موجبات جدا شدن قالب را از بدن فراهم می آورد.

۲- قالب بدنه ،قالب تونل فرم متشکل از رویه و پشت بند است که در بالا به شاسی لولا شده اند،قالب تونل و در پایین با جک های پیچی به پای شاسی متصل می باشند.قالب تونل با بسته شدن جک پای قالب، قالب بدنه به درون جمع شده و از بتن جدا می شود.

٣- متشکل از قالب رویه و پشت بند می باشد که روی سقف شاسی نصب شده و به آن تثبیت شده است.قالب تونل فرم برای جدا شدن قالب طاق از بتن، به کمک جک های پیچی با هیدرولیک،قالب تونل ارتفاع شاسی کوتاه شده و قالب از طاق بتنی جدا می شود. طول قالب برحسب درزهای اجرایی با انقباضی تعبیه شده در روکش تونل،قالب تونلی فرم، طول قالب بدنه متغیر می باشد. اگر تونل مستقیم باشد، طول قالب می تواند تا ۱۲ متر بالغ گردد،قالب تونل فرم لیکن در تونل ها با مسیر منحنی،قالب تونل طول بتن ریزی قالب بدنه و طاق بتن ریزی قالب بدنه معمولا به کمک پمپ زمینی و لوله کشی انجام می شود.قالب تونل فرم انتهای لوله انتقال بتن به در بچه های مختلفی که در قالب بدنه تعبیه شده اند، متصل می گردد و بتن از طریق این دریچه ها ریخته می شود.

پیشنهاد می شود حتما مقاله قالب بتن  را بخوانید! 

قالب بندی دیوار قالب تونل فرم

سیستم قالب بندی دیوار دو طرفه

قالب بندی دیوار ها توسط پانل های مدولار انجام می شود و قالب تونل فرم همواره در اجرای یک دیوار بتنی باید سه پارامتر را در نظر گرفت و طرح قالب بندی را براساس این پارامتر ها تعیین کرد :

1- مهار فشار جانبی بتن

2- ارتفاع دیوار

3- پایداری مجموعه قالب

اجزای سیستم قالب بندی دیوار دو طرفه به شرح ذیل می باشد.

1- پانل های مدولار که توسط گوه نر وماده به یکدیگر اتصال پیدامی کنند.

2- قالب تونل فرم بولتهای دو سر دنده و میان بولتهای آببند که جهت فشار های جانبی بتن می باشند که از میان سوراخ پانل های روبرو عبور کرده وتوسط واشر کاس و مهره خروسکی به سولجر و توسط واشر دو لوله و مهره خروسکی به پشت بند عمودی جفت لوله متصل می شوند و فواصل قرار گیری آنها در افق 1 متر ودر ارتفاع 0/5 متر می باشد که به جهت صرفه جویی می توان میان بولتهای بالای دیوار را به فواصل 1 متر (در ارتفاع) در نظر گرفت.

3- لوله های داربستی که به صورت افقی و در فواصل 0/5 متر از یکدیگر (در ارتفاع) قرار می گیرند و توسط گیره متوسط به پانل های متصل می شوند.

4- سولجر ها به صورت عمودی و در فواصل 1 متری (در افق) قالب تونل فرم از یکدیگر قرار می گیرند که جهت مهار نیروی هیدرواستاتیک می باشند.

5- بولت های عصائی که بوسیله مهره خروسکی و واشر کاس به سولجر اتصال یافته و سولجر را به لوله داربستی(پشت بند افقی) متصل می کند.

قالب تونلی فرم، سیستم قالبندی دیوار دو طرفه – مهار فشار جانبی بتن الف- سیستم میان بولت های آب بند(مدفون) در سازه های هیدرولیکی که نیاز به آب بندی دارد قالب تونل فرم از میان بولت های مدفون شونده استفاده می گردد. این نوع میان بولتها یک بار مصر بوده و در بتن باقی می مانند و در دو نوع می باشند ا- میان بولت آب بندی فنری که متناسب با ضخامت دیوار قابل تغییر می باشد توسط بولتهای بیرونی قالب تونل فرم ( وقتی پشت بند عمودی سولجر باشد از بولت بیرونی ۵۰ سانتیمتر استفاده میشود و زمانیکه پشت بند عمودی جفت لوله داربستی باشد از بولت بیرونی ۳۵ سانتیمتر استفاده می شود) و مهره و واشر به پشت بندهای عمودی متصل خواهد شد.

– میان بولت اب بند چدنی که اندازه آن ثابت است قالب تونل فرم و توسط بولت های تمام رزوه و مهره و واشر به پشت بندهای عمودی متصل می شود.

ضخامت سقف قالب تونلی

ب- سیستم میان بولت تکرار شونده یا بولتهای دو سر دنده: بولت های دو سر دنده جهت جداره های غیر آب بند و یا مقاطعی نظیر دیوارهای برشی که تعبيه سوراخ در بتن به لحاظ فنی مشکل ایجاد نمی کند و متناسب با ضخامت دیوار متغییر می باشد و با مهره و واشر و بدن سی دی و دی متصل می شود .

۲- سیستم قالبندی دیوار دو طرفه – ارتفاع دیوار

 با افزایش ارتفاع دیوار ،قالب تونل فرم با ازدیاد نیروی هیدرواستاتیک مواجه خواهیم بود و در نتیجه باید قالب از استحکام بیشتری برخوردار باشد و از طرفی در جابجائی پانلهای یکپارچه به جهت جلوگیری از تغییر شکلهای ناشی از بار مرده قالب و ضربه ها می باید از پشت بندهائی استفاده کرد که باعث استحکام مجموعه قالب گردد. برای قالب بندی های دیوار تا ارتفاع ۳ متر از پشت بندهای لوله قالب تونل فرم ( لوله عمودی ) و در قالب بندی دیوار های با ارتفاع بیشتر از ۳ متر از سولجر استفاده می گردد.

۳- سیستم قالبندی دیوار دو طرفه – پایداری :

 جکهای مورب به دو دسته تقسیم می شوند:

قالب تونلی فرم،های شاقول کننده دو بازویی:قالب تونل فرم جهت پایداری پانلهای دیوار تا ارتفاع ۴ متر از جکهای شاقول کننده استفاده می شود این جکها صرفا به منظور شاقول کردن و تنظیم پانلهای استفاده می گردند. بازوهای جک شاقول کننده بصورت تلسکوپی قابل تنظیم می باشد.

۲ – شمع حمایتی: جهت پایداری پانلهای دیوار با ارتفاع بیش از ۴ متر استفاده می گردد. شمع حمایتی از اتصال سولجر و پیچ های تنظیم در نوع چپ گرد و راست گرد به ابتدا و انتهای سولجر تشکیل می گردد. مهار فشار جانبی بطور کلی هر سیالی به دیوارهای پیرامون خود فشار جانبی اعمال می کند و بتن تازه نیز به سطح قالب فشار هیدرواستاتیک وارد می نماید.برای اینکه قالب بتواند مقاومت لازم در مقابل این فشار را داشته باشد از میان بولت ها استفاده می کنیم قالب تونل فرم.

محاسبات و طراحی بولت: فشار هیدرواستاتیک ناشی از بتن ریزی: با فرض اینکه سرعت بتن ریزی متر بر ساعت باشد و درجه حرارت بتن در قالب درجه سانتیگراد باشد.

قالب بندی دیوار سیستم قالب بندی دیوار یکطرفه 

استفاده از پیچ و مهره در قالب تونلی فرم

در سیستم قالب بندی دیوار یک طرفه استفاده از بولت امکان پذیر نمی باشد و برای مهار فشار جانبی بتن از بولی های مدفون شونده در پی و بدنه دیوار و همچنین از خرپاهای پشت بند استفاده می گردد.

سیستم قالب بندی دیوارهای بلند در صورت بلند بودن ارتفاع دیوار ،قالب تونل فرم امکان بتن ریزی در یک مرحله مقدور نمی باشد. بنابراین از سیستم قالب بندی در ارتفاع الاستفاده میکنیم و در بتن ریزی این مرحله باید از امکاناتی استفاده کرد تا پایداری مجموعه قالب تامین گردد قالب تونل فرم. با استفاده از براکت و متعلقات آن ( شامل پیچ درونی براکت، مخروطی براکت، بادامک براکت، پیچ بیرونی براکت، بادامکابرا )لا همچنین جکهای شاقول کننده و سکوی بتن ریزی میتوان پایداری سیستم قالب بندی و سهولت بتن ریزی در ارتفاع را تامین کرد.

 قالب تونل تراکم بتن قالب های بدنه و طاق باید مجهز به ویبره بدنه باشند تا با لرزاندن آنها، بتن ریخته شده متراکم میگردد.جک پای دیوار جمع شده و قالب بدنه با دوران حول لولای فوقانی از بتن جدا میگردد. ارتفاع پایه های شاسی به کمک جک هیدرولیک یا جک پیچی کاهش یافته و قالب طاق (تاج) از بتن جدا میگردد.با جدا شدن تمام قالب ها از بتن،قالب تونل فرم قالب آزاد شده و به کمک کشش و پنج یا فشار هیدرولیک در روی ریل به طرف هل داده شده و در وضعیت جدید مستقر می گردد.

قالب تونلی فرم،در صورتی که دیوار و سقف نوئل به صورت یکپارچه اجرا شوند، فشار در قالب دیواره تا زاویه ۴۵ درجه مساوی ton/ m2 1 . 5 و در تاج مساوی * ton/ m15 منظور می شود.

فرم تونل یک سیستم قالب بندی است که به پیمانکار اجازه می دهد در یک چرخه روزانه دیوارها و اسلب ها را ریخته شود.قالب تونل فرم این ترکیبی از سرعت ، کیفیت و دقت تولید کارخانه خارج از سایت با انعطاف پذیری و اقتصاد ساخت و ساز در محل است و به عنوان یک روش مدرن ساخت (MMC) شناخته شده است.

سیستم نیمه تونلی با میز پرنده

نتیجه یک ساختار تقویت شده سلولی است ، سطوح آن به اندازه کافی با کیفیت بالا هستند که برای تزئین مستقیم فقط به حداقل پایان می رسد،قالب تونل فرم در حالی که دیوارهای انتهایی و نماها به راحتی با واحدهای عایق حرارتی که می توانند در صورت لزوم روکش شوند،تکمیل می شوند.

این سیستم یک ساختار تحمل بار کارآمد را برای استفاده در کاربردهای متنوع ایجاد می کند. قالب تونلی فرم، این به ویژه در پروژه هایی که متناسب با ساخت و سازهای تکراری سلولی مانند بلوک های مسکونی ، هتل ها ، محل اقامت دانشجویان ، پادگان ها و زندانها مناسب است قالب تونل فرم،موثر است.

ماهیت تکراری سیستم و استفاده از فرم های پیش ساخته و تشک های تقویت کننده  قفس کل فرآیند ساخت را ساده می کند و عملکردی روان و سریع را تولید می کند.قالب تونل فرم تکنیک های مورد استفاده در حال حاضر برای صنعت آشناست ، اما با ساخت فرم تونل ، اتکا به نیروی کار ماهر کمتر است.

کیفیت با وجود سرعت ساخت بالا می رود. شکل دقیق و یکنواخت فولادی ، یک پوشش صاف و با کیفیت بالا ایجاد می کند که می تواند تزئین مستقیم را با حداقل آماده سازی دریافت کند (ممکن است به یک پوشش بدون چربی نیاز باشد).این امر نیاز به ادامه معاملات را کاهش می دهد ، بنابراین موجب صرفه جویی در هزینه اضافی و سرعت بخشیدن به کل فرآیند می شود.خلیج های بزرگی که با استفاده از فرم تونل ساخته شده اند ،قالب تونل فرم انعطاف پذیری استثنایی را در طراحی و طرح ساختمان ایجاد می کنند و آزادی بالایی را در شکل نهایی فراهم می کنند.

فرم تونل دارای سیستم عامل های یکپارچه و سیستم های محافظت از لبه است.قالب تونل فرم علاوه بر این ، ماهیت تکراری و قابل پیش بینی وظایف ، آشنایی با عملیات را تشویق می کند و پس از اتمام آموزش ، با پیشرفت ساخت ، بهره وری بهبود می یابد. حداقل نیاز به ابزار و تجهیزات هنگام جابجایی فرم تونل ، خطر حوادث در محل را بیشتر کاهش می دهد.

مزایای قالب تول فرم

قالب تونلی فرم، ریخته گری داخلی واحدها در محل و در دسترس بودن محلی بتن های آماده مخلوط اثرات حمل و نقل را کاهش می دهد.قالب تونل فرم زایمانهای به موقع و اتلاف تقریباً صفر یک سایت مرتب تر با صرفه جویی در هزینه و مزایای ایمنی تولید می کنند.جرم حرارتی بتن همراه با عایق بندی صحیح و طراحی دیگ بخار هزینه های گرمایشی را به حداقل می رساند و حتی می تواند نیازهای تهویه هوا را کاهش دهد.

قالب بتن تونلی فرم

طراحی یک تونل همیشه یک چالش است.قالب تونل فرم برای تونلهای کم عمق در زیر شهرها به دلیل وجود ساختمانها ، پلها ، خیابانهای مهم ، آثار باستانی و غیره در سطح و سایر زیرساختها در مجاورت تونلهای زیرزمینی ، پارامترهایی مانند ارتعاشات و استقرارهای زمینی باید کاملاً کنترل شوند. تونل های شهری اغلب در خاکهایی با مقادیر بسیار کم بار زیاد ساخته می شوند. خطرات ریزش و تغییر شکلهای زیاد در سطح زیاد است. بنابراین اگر اقدامات مقدماتی قبل ، هنگام طراحی و ساخت تونل انجام نشود ،قالب تونل فرم تأثیر منفی بر روی ساختمانهای قدیمی وجود دارد. برای تونل های عمیق با بار زیاد و خاصیت توده سنگ کم ، شرایط فشرده سازی و بارهای بیش از حد اطراف حفاری می تواند ثبات تونل را به خطر بیندازد و منجر به ریزش گسترده شود.

قالب تونل فرم

قالب تونل فرم در قالب گستر

کلافها به منظور نگهداری قالب در مقابل نیروهای ناشی از بتن ریزی بکار می روند.قالب تونل فرم نصب کلافها و در راستا قرار دادن جدار قالب قسمت مهمی از هزینه قالب بندی را تشکیل می دهند قالب تونلی فرم و به همین منظور در تهیه کلافها و اتصالات آنها باید دقت کافی مبذول گردد. کلافها باید در مقابل نیروهای وارده بخوبی مقاومت نمایند. معمولا ضریب اطمینانی بین ۱/ ۵ تا ۲ / ۵ در مورد مقاومت نهایی کلاف اعمال می شود. برخی کلافها به منظور حفظ فاصله دو جدار مقابل هم قالب نیز بکار می روند.قالب تونل فرم می توان کلافها را از قطعات میلگرد کارگاه تهیه کرد و یا بصورت ساخته شده ازکارخانه خرید. هر چند هزینه تهیه مورد اخیر بیشتر است ولی در عوض هزینه نیروی کاری آن کمتر است.

قالب تونل فرم برای نگهداری کلافها در جای خود از وسایل مختلفی از مهره و واشر گرفته تا گیره های کلاف استفاده می شود. قالب تونلی فرم نوارهای لاستیکی یا فلزی و یا … برای آب بندی درزها مورد استفاده قرار می گیرند. هزینه های قالب بندی در یک کار بتنی گاه ممکن است از بهای بتن یا میلگردها و یا حتی بهای مجموع این دو مصالح بیشتر شوند.قالب تونل فرم به همین دلیل رعایت نکاتی که ممکن است بدون کاستن از کیفیت کار بهای قالب بندی را کاهش دهند، ضروری است.

صرفه جویی در قالب بندی، تنها با در نظر گرفتن ظرایف کار در طراحی، انتخاب مناسب مصالح قالب، دقت در طرح اتصالات و چگونگی برپاداری و باز کردن قالبها مراقبت از قالبها در بین دو استفاده متوالی و نیز استفاده هر چه بیشتر از قالبهاء امکان پذیر است.

مهندس معمار و مهندس سازه می توانند با همکاری یکدیگر از هزینه های احداث بنا بکاهند.قالب تونل فرم طرح معماری و سازه ای باید همزمان انجام شود تا بدون چشم پوشی از نیازهای معماری و سازهای حداکثر صرفه جویی در قالب انجام شود. در حین طرح سازه، روشهای برپا داشتن قالب و برداشتن آن و نیز مصالح قالب مدنظر قرار گیرد. حتی المقدور ابعاد ستونها از پایین تا بالای سازه تغییر نکنند قالب تونلی فرم  و در صورت لزوم هر چند طبقه تغییر نمایند تا بتوان قالب ستونها را برای چندین طبقه مورد استفاده قرار فواصل ستونها از یکدیگر،حتی المقدور یکسان انتخاب شوند. عرض تیر و ستون حتی المقدور یکسان انتخاب شوند تا قالب بندی در محل برخورد تیر و ستون تسهیل شود.قالب تونل فرم در هر طبقه از تیرهایی با ارتفاع يكسان استفاده شود. باید به این امر توجه داشت که سازه برای عملکرد خاصی احداث می گردد و به همین دلیل صرفه جویی در قالب بندی، نسبت به بسیاری موارد از جمله تأمین اندازه هایی که نیازهای عملکرد مورد نظر در ساختمان را ارضا نمایند از اهمیت کمتری برخوردار است.

قالب یک سازهی موقت است و مانند ظرفی می تواند بتن تازه و خمیری را که به صورت سال است تا زمان خود گیری و کسب مقاومت کافی،قالب تونل فرم به صورت کاملا متراکم، قالب تونلی فرم در بر گیرد و به آن فرم مورد نظر را بدهد. تهیه و ساختن قالب را قالب بندی می گویند که از اصول و ضوابطی، از نظر طراحی و ساخت، به شرح زیر پیروی می کند : 

1- قالب تونل فرم باید به اندازه ی کافی محکم باشد تا بتواند در برابر فشارهای وارد از بتن خمیری در زمان بتن ریزی و فشارهای ناشی از وسایل بتن ریزی و کارگران، مقاومت نموده، بیش از حد مجاز تغییر شکل ندهد.

2- ابعاد شکل قالب بندی باید دقیق باشد.

3- اتصالات قالب بندی باید محکم و متناسب با جنس قالب باشد.

5- برای جلوگیری از خروج شیردهی بتن در زمان بتن ریزی،قالب تونل فرم مصالح مورداستفاده در قالب بندی باید به گونه ای انتخاب شوند که قالب درز پیدا نکند. 

6- قالب بندی باید طوری طراحی و اجرا شود که پس از گرفتن بتن، باز کردن قالب ها (بدون صدمه دیدن بتن و قالب) به راحتی امکان پذیر باشد .با میخ به سرعت انجام می شود 

7- چوب به علت داشتن ضریب هدایت حرارتی کم (نسبت به فلز)،قالب تونل فرم در فصل سرما و یخبندان و در نقاط سردسیر یا بتن ریزی در مناطق گرم، برای قالب بندی بسیار مناسب است ؛ نسبت به قالب فلزی، به جز موارد خاص، هزینه ای کم تر در بر دارد.

تخته های مورد استفاده در قالب بندی: تخته و تخته های چندلا (تخته ی فنری) در قالب بندی مورد استفاده قرار می گیرند.قالب تونل فرم معمولا تخته قالب تونلی فرم های قالب چوبی را از درخت های سوزنی برگ، نظیر کاج و سرو، تهیه می کنند که در ایران به نام چوب روسی معروف اند. ضخامت تخته های قالب بندی معمولا ۲/ ۵ تا ۳ سانتی متر است. به منظور جلوگیری از تغییر شکل زیاد قالب، تخته های قالب بندی باید حتی المقدور قدرت جذب رطوبت را نداشته باشند.قالب تونل فرم این مورد یا با رطوبت طبیعی تخته (۱۵ تا ۲۰ درصد در زمان بتن ریزی) یا با کشیدن مواد رهاساز روی قالب تأمین می شود.

حتما پیشنهاد می شود مقاله افزودنی بتن و متعلقات قالبندی را بخوانید.

قالب بتن تونلی فرم

سیستم قالب بندی تول فرم

  مصالح قالب بندی را با توجه به ملاحظات اقتصادی، ایمنی، نمای ظاهر،قالب تونل فرم امکانات مصالح موجود و مناسب هر منطقه و دفعات مورد مصرف هر قالب انتخاب می کنند. مشخصه های فیزیکی و مکانیکی مصالح باید در ساخت قسمت های مختلف قالب، مانند بدنه، رویه، ملحقات،قالب تونل فرم اجزای نگه دارنده و نظایر اینها مورد توجه قرار گیرد.قالب تونلی فرم  مصالح قالب بندی رایج عبارت اند از أجر، چوب، فولاد، آلومینیوم، فایبرگلاس و غیره.

چوب از مصالح مناسب برای قالب بندی عمومی (غیر تیپ با دفعات استفاده ی محدود) محسوب می شود.قالب تونل فرم از چوب می توان در تمام قسمت های قالب بندی نظیر : کف، بدنه، پایه، پشت بند، چپ و راست و غیره استفاده کرد.

 واحد اندازه گیری طول، متر است که اصطلاحا به نوارهای اندازه گیری طول نیز اطلاق می شود.قالب تونل فرم ابزارهای ساده ی اندازه گیری طول، طبق استاندارد جهانی،قالب تونل فرم بر حسب متره سانتی متر و میلی متر مدرج می شوند. در قالب بندی نیز انواع مترهای چوبی تاشونده و مترهای نواری فلزی جمع شونده مورد استفاده قرار می گیرند.

ساده بودن اتصال و طویل کردن تخته ها به یکدیگر.گونیا وسیله ای است که با آن می توان زاویه ای را ترسیم یا زاویه مشخصی را با آن بررسی کرد.قالب تونل فرم گونیاها از نظر کاربرد دو نوع اند؛ یا دارای زوایای مشخص ثابت (۹۰، ۴۵، ۶۰ و ۳۰ درجه) هستند و یا دارای زوایای متحرک (متغير الزاویه برای زوایای صفر تا ۱۸۰ درجه).قالب تونل فرم برای قالب بندی، معمولا از گونیاهای فلزی ثابت ۹۰ (۴۵) درجه ی بلند و متوسط استفاده می شود. بعضی گونیاها دارای تقسیمات سانتی متر، میلی متر و اینچ هستند که از آنها برای اندازه گیری هم استفاده می شود. در شکل ۲-۱ گونیای فلزی دیده می شود.

با خط کش تیره دار می توان در فاصله ی معینی از حاشیه ی تخته های باریک و نازک، خطهای راست ترسیم کرد؛ قالب تونل فرم همچنین برای خط کشی اتصال ها، مانند فاق و زبانه وسیله ای بسیار مناسب، سریع و دقیق است. 

 قالب تونلی فرم پرگار بازو دار (ریلی) که از آن برای ترسیم دایره، بیضی و منحنی استفاده می شود.قالب تونل فرم شمش هادی این پرگار فلزی یا چوبی است ؛ همچنین با این وسیله، می توان اندازه ای را از یک محل به محل دیگر انتقال داد.مداد وسیله ی ترسیم خطوط است.قالب تونل فرم استفاده از مداد رنگی قرمز برای خط کشی و علامت زدن بر روی تخته مناسب تر است. اره نواری فولادی است که لبه ی آن دندانه شده و چنانچه دندانه ها روی چوب کشیده شوند،قالب تونل فرم به علت برندگیشان (با نیرویی که به آنها اعمال می شود)، در چوب شکاف ایجاد می کنند و در صورت ادامه ی این عمل چوب بریده می شود.

قالب بتن تونلی فرم

قالب تونلی فرم​

قالب تونل فرم ، قالب تونلی فرم ضخامت تیغه ها و زوایای دندانه ها در اندازه های مختلف، بنا به نیاز، متغیر است که با در نظر گرفتن نوع کار (نوع جوب، جهت برش، دقت مورد نیاز و غیره)، تیغه ی مناسب انتخاب می شود.به طور کلی هرقدر زاویه ی برش دندانه (زاویه ی بین سینه ی دندانه و امتداد نوک دندانه های بعدی،کم تر باشد، هنگام کار،قالب تونل فرم درگیری بیشتری با چوب پیدا می کند و به عکس، هرقدر زاویه ی برش بیشتر باشد درگیری کم تر خواهد بود.

اگر زاویه ی برش دندانه از ۹۰ درجه کم تر باشد، قدرت برش شدید است و برای برش های درجهت الياف (طولی) چوب مناسب خواهد بود.قالب تونل فرم اگر زاویه ی برش دندانه ۹۰ درجه باشد، قدرت برش آن متوسط است و می توان آن را برای برش های عرضی نیز به کار برد.

شرکت قالب گستر سپنتا آماده خدمت رسانی به شما عزیزان بصورت 24 ساعته می باشد تا با مشاوره بهترین انتخاب را داشته باشید.

شرکت قالب گستر سپنتا آماده خدمت رسانی در حوزه های :

قالب فلزی بتن ، قالب بتن ، افزودنی بتن ، اسپیسر پلاستیکی ، جک سقفی ساختمانی ، متلقات قالبندی ، قالب تونل فرم ، قالب های خاص ساختمانی ، تخته سه لایی پلی وود ،قالب تونل ،داربست مثلثی و قالب ساختمانی دست دوم.، 

عکس قالب تونلی فرم یا قالب تونل فرم

درباره ما


شركت قالب گستر سپنتا فعاليت خود را از اواسط دهه 80در زمینه اجراي پروژهاي عمراني اغاز نمود ودر اوايل دهه90 کارخانه تولید ملزومات ساختمانی با ظرفیت های لازم را ایجاد و در حال حاضر بزرگترین تولید کننده انواع قالب های فلزی بتن  در صنعت ساختمان با زیر بنای لازم و وسیع را دارا میباشد به گونه ای که علاوه بر تولید برای بازار داخل ایران قادر به صادرات به کشور های همسایه با هر ظرفیتی نیز میباشد.

آخرین مقالات


تماس
العربيةEnglishفارسی
ارسال پیام در واتساپ