افزودنی بتن

افزودنی بتن

افزودنی بتن

افزودنی بتن چیست؟ افزودنی بتن به موادی غیر از سیمان پرتلند ، آب و سنگدانه گفته می شود که بلافاصله قبل یا حین مخلوط شدن به مخلوط اضافه می شوند.تولید کنندگان در درجه اول از مواد افزودنی بتن برای ...

تماس