محصولات و نمونه کار های قالب گستر سپنتا

شرکت قالب گستر سپنتا در راستای آبادانی ایران عزیز اقدام به اجرای پروژه هایی از قبیل ابنیه،راه،پل،سیلو و … با ظرفییت و کیفییت بالا نموده و چندین پروژه را به اتمام رسانده و در حال حاضر مشغول به اجرای پروژه هایی در اقسانقاط ایران می باشد.

محصولات و نمونه کار های قالب گستر سپنتا

اجرای پروژه رفسنجان

اجرای پروژه اندیشه

اجرای پروژه لواسان

مسکن مهر پردیس

اجرای دال بتن

اجرای پروژه ی درحال اجرای جامع المصطفی

Call Now Button