افزودنی بتن

افزودنی بتن چیست؟ افزودنی بتن به موادی غیر از سیمان پرتلند ، آب و سنگدانه گفته می شود که بلافاصله قبل یا حین مخلوط شدن به مخلوط اضافه می شوند.تولید کنندگان در درجه اول از مواد افزودنی بتن برای کاهش هزینه ساخت بتن استفاده می کنند. برای اصلاح خصوصیات بتن سخت شده برای اطمینان از […]